• 1
  • 2
  • 51
  • a0
  • 5

Välkommen till Dacrema Limträ AB

Dacrema är ett företag som arbetar inom affärsområdet försäljning av limträ såsom limträbalk/ limträbalkar, limträbågar och limträpelare för byggnadskonstruktioner.

Långsiktig hållbarhet är en genomgående strategi för vår verksamhet: miljöanpassning och minskat resursanvändande är viktiga faktorer i vårt arbete.

Dacrema AB säljer konstruktionslimträ med hög kvalitet enligt krav i svensk och skandinavisk byggnorm.

Limträbalk och böjt limträ
Vi säljer såväl limträbalk som böjt limträ. Specialdimensioner, standarddimensioner. 

Kontakta oss på Dacrema. Vi är raka i affärer och starka på rakt och böjt limträ

Kort beskrivning av limträ.
Limträ består vanligtvis av 45 mm tjocka lameller av konstruktionsvirke som limmas samman. På detta sätt är det möjligt att tillverka större element av limträ än det går att såga konstruktionsvirke. Limträ är också starkare än konstruktionsvirke. Konstruktionsvirkets hållfasthet begränsas av defekter, exempelvis kvistar, i ett visst snitt. Då limträ består av flera lameller minskar sannolikheten att flera defekter finns koncentrerade i samma snitt. Limträ är även starkare än stål i förhållande till egenvikten.

Byggindustrin är ett stort användningsområde för limträ till konstruktionselement i byggnader, till exempel limträpelare, limträbalkar och takstolar i limträ. Limträ har även fördelen mot andra konstruktionsmaterial att det kan tillverkas som krökta element. Ett annat och nytt användningsområde är träbroar i limträ.