Galleri Limträ

Limträkonstruktioner kan förekomma i ett oändligt antal former. Allt från oregelbundna eliptiska konstruktioner till symmetriskt böjda limträbågar. Limträ kan användas för takkonstruktioner, stommar och/eller som brospann.

Det är endast fantasin som begränsar användningsområdet