• 1
  • 2
  • 51
  • a0
  • 5

Geografisk marknad och kundsegment

Geografisk marknad
Vi är verksamma över hela den svenska marknaden samt importerar och exporterar.
Kundsegment
Vårt kundsegment är såväl privatkunder som byggbranschen. Alla som har behov av limträ i någon form är välkommen att kontakta oss.
Leveranssäkerhet
Genom vårt nätverk kan vi ombesörja leveranser med attraktiva leveranstider.
Kvalitets- och miljöcertifikat finns.