• a1
  • a0
  • a2

Limträ är mycket lämpligt som kontruktionsmaterial beroende på sina egenskaper

modLimträ är uppbyggt av ett antal lameller i gran som limmas ihop till långa balkar under högt tryck,  Råmaterialet gran kommer från Skandinaviska granskogar, som ger ett virke med hög kvalitet och bra byggnationsegenskaper.

Limträ är starkt och rakt 
Limträ är ett starkt material som inte vrider eller kröker sig som vanligt trävirke kan göra. Därför är limträ i form av balkar, pelare och bågar mycket lämplig för byggnadskontruktioner

Limträ är brandsäkert
Limträ är ett material som brinner med en jämn hastighet, och man kan därmed beräkna säkerhetsmarginaler genom dimensionering av balkarna.

Limträ gynnar hållbar utveckling och resursanvändning
Limträ som konstruktionsmaterial optimerar de tekniska egenskaperna i den förnybara råvaran-trä.
Limträ har större styrka och styvhet än liknande dimensioner av kontruktionsvirke.

Tillverkningen av limträ
Man kan tillverka limträbalkar i nästan obegränsade dimensioner. Raka balkar tillverkas i Skandinavien med lameller i multiplar av 45 mm.
Böjda balkar tillverkas i tunnare lameller beroende på vilken radie bågen ska ha.