• a1
  • a2
  • a0

Hantering och Ytbehandling av limträ

Limträ kan fås i olika dimensioner och utföranden, allt från raka balkar till eliptiska balkkonstruktioner. Det är endast fantasin som idag sätter stopp för hur formen ska se ut

Emballering, hantering och lagring

  • Limträ emballeras med tunn plast som inte är ett väderskydd!
  • När man lagrar på byggplats ska man täcka limträ med presenning eller annat väderskydd.
  • Man bör endast lagra tillfälligt på byggplats.
  • Upplag ska vara stabilt med stöd och utformat så att limträet skyddas mot nederbörd, markfukt och stark sol.
  • Om kondens uppstått innanför emballaget ska det skäras upp för torkning.
  • Planera helst leveransen så att lagring av limträ på byggplatsen inte överstiger en vecka.
  • Låt plastemballaget sitta kvar så lång tid som möjligt innan montering.

Ytbehandling av limträ

Ytbehandling limträ dacrema limträNär man väljer vilken ytbehandling av limträ man ska använda är det flera olika aspekter som inverkar.
Användningsområdet har stor betydelse för vilken ytbehandling som ska användas. Yttre påverkan av väder och vind har stor inverkan på trä, och om limträ monteras utomhus är det viktigt med en ytbehandling som motverkar inträngning av fukt i fibrerna samt samt ger en skyddande ytstruktur.

I ett projekt vi genomfört där limträbalkarna ska vara utsatta för väder och vind och klara sig i  25 år utan ommålning rekommenderar vi 1x impregnering med Akzo Nobel färglös WH900 eller kinesisk träolja.

2 gånger målning med Akzo Nobel US A325 färgval enl RAL-kod. 

Detta som exempel, limträ ska behandlas som trävirke i allmänhet och man kan använda sig av de flesta ytbehandlingsmedel som finns på marknaden.

 

Dacrema Limträ