• +4670 586 23 62
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Limträbalkar och Limträbågar

till nybyggnader, utbyggnader och reparationer.

LIMTRÄ I BYGGKONSTRUKTIONEN

Limträ kan fås i olika former och kombination av limträbågar och limträbalkar.

LIMTRÄ I INFRASTRUKTUREN

Limträ och limträbågar i  anläggningar som är nödvändiga för att ett modernt samhälle skall fungera

Välkommen till Dacrema Limträ AB

- vi säljer och levererar limträbågar/ böjt limträ, runda och kvadratiska limträstolpar/ limträpelare för byggnadskonstruktioner.
- vi säljer och levererar limträbalk/ limträbalkar i standarddimensioner och specialdimensioner.

Långsiktig hållbarhet är en genomgående strategi för vår verksamhet, miljöanpassning och minskat resursanvändande är viktiga faktorer i vårt arbete.

Dacrema AB säljer konstruktionslimträ med hög kvalitet enligt krav i svensk och skandinavisk byggnorm.

Vi är rak i affärer och stark på limträbågar och limträbalkar

Geografisk marknad
Vi är verksamma över hela den svenska marknaden samt importerar och exporterar.
Kundsegment
Vårt kundsegment är såväl privatkunder som byggbranschen.
Alla som har behov av limträ i någon form är välkommen att kontakta oss.

Leveranssäkerhet
Genom vårt nätverk kan vi ombesörja leveranser med attraktiva leveranstider.
Kvalitets- och miljöcertifikat finns.

 

Kontakta oss

Dacrema Limträ AB 
Sjöavenyn 310, Falkträsket,
931 95 Skellefteå,
Tel: 0705-86 23 62,
E-post

logo dacremaVälkommen med er förfrågan.

Limträbågar och Limträbalkar

Limträ består vanligtvis av 45 mm tjocka lameller av konstruktionsvirke som limmas samman. På detta sätt är det möjligt att tillverka större element av limträ än det går att såga konstruktionsvirke.

Limträ är också starkare än konstruktionsvirke.
Konstruktionsvirkets hållfasthet begränsas av defekter, exempelvis kvistar, i ett visst snitt.
Då limträ består av flera lameller minskar sannolikheten att flera defekter finns koncentrerade i samma snitt.
Limträ är även starkare än stål i förhållande till egenvikten.

Limträ i byggindustrin är ett stort användningsområde som konstruktionselement i byggnader, till exempel limträpelare, limträbalkar och takstolar i limträ.

Ett annat och nytt användningsområde är böjt limträ/ limträbågar i träbroar.
Limträ har även fördelen mot andra konstruktionsmaterial att det kan tillverkas som krökta element. 

Limträ är mycket lämpligt som kontruktionsmaterial beroende på sina egenskaper

Limträ är uppbyggt av ett antal lameller i gran som limmas ihop till långa balkar under högt tryck,  Råmaterialet gran kommer från Skandinaviska granskogar, som ger ett virke med hög kvalitet och bra byggnationsegenskaper.

Limträ är starkt och rakt 
Limträ är ett starkt material som inte vrider eller kröker sig som vanligt trävirke kan göra. Därför är limträ i form av balkar, pelare och bågar mycket lämplig för byggnadskontruktioner

Limträ är brandsäkert
Limträ är ett material där man kan beräkna säkerhetsmarginaler genom dimensionering av balkarna.
Träkonstruktioners brandmotstånd kan beräknas enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-2) med en förenklad metod som ger tillfredsställande dimensioneringsekvationer och verifikationsvillkor.

Limträ gynnar hållbar utveckling och resursanvändning
Limträ som konstruktionsmaterial optimerar de tekniska egenskaperna i den förnybara råvaran-trä.
Limträ har större styrka och styvhet än liknande dimensioner av kontruktionsvirke.

Tillverkningen av limträ
Man kan tillverka limträbalkar i nästan obegränsade dimensioner. Raka balkar tillverkas i Skandinavien med lameller i multiplar av 45 mm.
Böjda balkar tillverkas i tunnare lameller beroende på vilken radie bågen ska ha.

Vi säljer konstruktionslimträ med hög kvalitet enligt krav i svensk och skandinavisk byggnorm.

Vårt kundsegment är såväl privatkunder som byggbranschen. Alla som har behov av limträ i någon form är välkommen att kontakta oss.
Genom vårt nätverk kan vi ombesörja leveranser med attraktiva leveranstider.
Kvalitets- och miljöcertifikat finns.

Vårt koncept

Vi säljer och levererar limträbågar, limträpelare, limträstolpar och limträbalk/ limträbalkar i standarddimensioner och specialdimensioner.
Vårt kundsegment är såväl privatkunder som byggbranschen.
Alla som har behov av limträ i någon form är välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Dacrema Limträ AB

Sjöavenyn 310, Falkträsket,

931 95 Skellefteå,

Tel: +46705-86 23 62,

E-post

© 2024 Dacrema AB. Alla rättigheter förbehålles