• +4670 586 23 62
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Limträ i kretsloppet

Limträ i kretsloppet

balkar smallTillverkningen är en resurssnål process och råmaterialen är inhemskt barrträ av gran och ett syntetiskt lim. Andelen lim är mindre än 1 viktsprocent.

Råmaterialet levereras till produktionen nedtorkat till 12% fuktkvotsnivå. Till torkningsprocessen används huvudsakligen biobränsle från egen fabrik.

- Kundordertillverkat limträ ger inte upphov till byggrester på byggplats.
- Emballage är återvinningsbart.
- Bruket av limträ i byggen lämnar inga negativa miljöfaktorer.
- Balkar som skadats kan enkelt repareras – delar av balken kan bytas ut.
- Limträ kan återanvändas med vetskap om konstruktionstekniska förutsättningar.
- Limträets energiinnehåll är likvärdigt som för massivt barrträ.

Kretsloppstänkandet är viktigt i utvecklingsarbetet med limträprodukter. Under hela livscykeln för limträprodukterna, från val av råvara till återanvändning eller återvinning.

limtra i kretslopp


logo dacrema

Kontakta oss

Dacrema Limträ AB 
Sjöavenyn 310, Falkträsket,
931 95 Skellefteå,
Tel: 0705-86 23 62,
E-post

logo dacremaVälkommen med er förfrågan.

Limträ från Dacrema

balkar small

- Limträbågar i dimensioner enligt ert önskemål
- Runda limträpelare
- Kvadratiska limträstolpar
- Limträbalk/ Limträbalkar i både standard- och specialdimensioner

Vårt koncept

Vi säljer och levererar limträbågar, limträpelare, limträstolpar och limträbalk/ limträbalkar i standarddimensioner och specialdimensioner.
Vårt kundsegment är såväl privatkunder som byggbranschen.
Alla som har behov av limträ i någon form är välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Dacrema Limträ AB

Sjöavenyn 310, Falkträsket,

931 95 Skellefteå,

Tel: 0705-86 23 62,

E-post

© 2024 Dacrema AB. Alla rättigheter förbehålles